ОКСИХЕМОМЀТРИЯ

ОКСИХЕМОМЀТРИЯ ж. Биохим. Метод за определяне насищането на кръвта с кислород.

Списък на думите по буква