О̀КСФОРД

О̀КСФОРД м. Вид плътна памучна тъкан. Даваше [чорбаджията] възможност на момичетата да се "пооблекат", да разберат, че и те са млади. И наистина много работнички отиваха в склада за бракуваната стока, откъдето си избираха по някое и друго парче басма, оксфорд, дифтин. М. Гръбчева, ВИНН, 30.

— Англ. от собств.

Списък на думите по буква