О̀КСФОРДСКИ

О̀КСФОРДСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от Оксфорд, град в Англия. Последнята черта, тъй явно изтъкната в нашата народна поезия, е направила силно впечатление на оксфордския професор Морфиля. П.П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 221. Оксфордски университет. Голям оксфордски английски речник.

Списък на думите по буква