О̀КТА

О̀КТА-. Първа съставна част на сложни думи от чужд произход със значение осем, осмо-; окто ‑, напр.: октагон, октаедър.

— От гр. |κτώ 'осем' и лат. octo.

Списък на думите по буква