ОКТА̀ВЕН

ОКТА̀ВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Муз. Октавов. В музиката се употребяват около 100 тона, които, подредени по височина, образуват звукоред.. При последователно свирене на звукореда всеки осми тон е октавно повторение на даден тон. Пеене VIII кл, 1965, 12.

Списък на думите по буква