ОКТАЕДРЍЧЕН

ОКТАЕДРЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Мат. 1. Който е част от октаедър; октаедърен, октоедричен. Те [галенитовите кристали] не са прости форми, а комбинации на куб с октаедър. Октаедричните стени показват присъствието на сребро в галенита. Б. Ангелов, ЗМ, 38.

2. Който е с форма на октаедър; октаедърен, октоедричен. Изследването на храчките ни дава някои характерни за астмата находки: октаедрични кристали, подобни на две пирамиди, съединени в основата си, наречени Шарко-Лайденови кристали. М. Василев и др., ВБ, 88. [Хлоритовите шисти] са изградени главно от хлорит и отчасти магнетит. Понякога магнетитът се явява с октаедрични порфиробласти. Г. Георгиев, П, 300.

3. Който е характерен за октаедър; октаедърен, октоедричен. В тези минерали [каолинити] алуминият е в октаедрично положение и положителните пълнежи на силиция и алуминия са точно балансирани от отрицателните пълнежи на кислорода и хидроксилите. П. Боянов, П, 169. Хромитът има октаедрична цепителност. Г. Георгиев, П, 68.

— От фр. octaédrique.

Списък на думите по буква