ОКТА̀НДРИЯ

ОКТА̀НДРИЯ, мн. няма, ж. Бот. Клас растения, които имат хермафродитни цветове с по осем тичинки.

— От гр. |κτώ 'осем' + гр. Bνηρ, Bνδρος 'мъж'.

Списък на думите по буква