ОКТА̀НТ

ОКТА̀НТ м. 1. Мат. Една осма част от окръжност, представляваща дъга от 45°.

2. Астрон. Разстояние от 45° между Слънцето и друго небесно тяло.

3. Спец. Инструмент, използван в морската и въздушна навигация за наблюдение на височината на звездите и измерване на ъгъла на тяхното отстояние.

4. Геодез. Ъгломерен инструмент.

— От лат. octans, octantis през фр. octant, нем. Octant.

Списък на думите по буква