ОКТАПО̀Д

ОКТАПО̀Д м. Остар. Книж. Октопод. Главата им [на главоножните] е валчеста, около устата си имат длъги пипалки,..; по-забележителни са: Октапод, който е вкусен за ядене. Д. Мутев, ЕИ, 80.

— От гр. |κταπδιον от |κτώ 'осем' + πο?ς, ποδός 'крак'. — Речник на думи турски и гръцки в езика български, 1855.

Списък на думите по буква