ОКТАХО̀РД

ОКТАХО̀РД м. Муз. 1. Музикален инструмент с осем струни.

2. Звукоред от осем диатонични степени.

— От гр. |κτώ 'осем' + χορδg 'струна'. Друга форма: октохо̀рд.

Списък на думите по буква