ОКТО̀Д

ОКТО̀Д м. Спец. Електронна лампа с осем електрода. Радиолампите с четири електрода — катод, анод и две решетки, се наричат четириелектродни .. и с шест решетки — осем електрода — октоди. Т. Кръстев и др., СТ, 137. Смесителните лампи (хексоди и октоди) имат по-голям шум в сравнение с шума на триодите и пентодите. Д. Мишев и др., ТТ, 226.

— Фр. octode.

Списък на думите по буква