ОКТОЀДЪР

ОКТОЀДЪР, мн. ‑дри, след числ. ‑дъра, м. Мат. Октаедър.

Списък на думите по буква