ОКТО̀МВРИ

ОКТО̀МВРИ, мн. няма, м. Десетият месец от календарната година. Сега е октомври, петнадесето число, и ако ще се върши работа, още тия дни трябва да се преселя горе. Ем. Станев, ПЕГ, 7. На другата година, през октомври, имах честта да приема посещението на дяда игумена. Ив. Вазов, Съч. VIII, 156. В римския календар шест месеца имали характеризиращи ги имена, а шест се обозначавали просто с номера: квинтилии (..), секстилий (..), септември,

октомври, ноември и декември. В. Шишаков, СНВ, 31-32.

— От лат. october през гр. |κτώβριος. — Друга (остар.) форма: окто̀ври.

Списък на думите по буква