ОКУЛА̀Р

ОКУЛА̀Р м. Спец. Окуляр. Не мога да си спомня колко пъти местех триногата.., колко пъти се навеждах над нивелира и през кристалния му окулар виждах все една и съща картина: старицата спеше.., а малкият играеше. Л. Михайлова, Г, 109-110.

— От лат. ocularis 'точен' през нем. Okular, фр. oculare или рум. ocular.

Списък на думите по буква