ОКУ̀МВАНЕ

ОКУ̀МВАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от окумвам1.

ОКУ̀МВАНЕ

ОКУ̀МВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от окумвам2 и от окумвам се.

ОКУ̀МВАНЕ

ОКУ̀МВАНЕ3 ср. Разг. Отгл. същ. от окумвам се; окумяне. Не зная защо е това тяхно окумване — може да имат някаква грижа.

Списък на думите по буква