ОКУПА̀НТ

ОКУПА̀НТ м. Рядко. Окупатор, завоевател. Окупирани и окупанти бяха много далечни и подозрителни особено през тези първи дни на окупацията. П. Мирчев, СЗ, 21. Колко пъти вече идва, колко време чака и днес, нито един окупант ли няма да очисти? С, 1972, кн. 9, 53.

— От лат. occupans, occupantis през фр. occupant, рум. ocupant и рус. оккупант.

Списък на думите по буква