ОКУПА̀НТКА

ОКУПА̀НТКА ж. Книж. Рядко. Окупаторка, завоевателка.

Списък на думите по буква