ОКУРАЖА̀

ОКУРАЖА̀. Вж. окуражавам.

Списък на думите по буква