ОКУРАЖА̀ВАЩО

ОКУРАЖА̀ВАЩО. Нареч. от окуражаващ; окуражително, насърчително, поощрително. — Вики, кажи ми откровено,.. Усещаш ли в себе си омраза към мен,.. — Не, татко —..— То би било естествено — усмихна му се окуражаващо Бокенхаймер. Л. Дилов, МСП, 59.

Списък на думите по буква