ОКУ̀СВАНЕ

ОКУ̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от окусвам; вкусване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква