ОКУ̀ТРЯМ

ОКУ̀ТРЯМ, ‑яш, несв.; оку̀тря, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Диал. За кучка, вълчица и под. — раждам (малки, кутрета); окучвам.

ОКУ̀ТРЯМ СЕ несв.; оку̀тря се св., непрех. Диал. 1. За кучка, вълчица и под. — раждам; окучвам се.

2. За малки кутрета — раждам се.

Ай да се окутри. Диал. За израз на яд, недоволство, възмущение от някого, нещо (Н. Геров, РБЯ). Окутря ти. Диал. Възклицание — по дяволите, остави, махни. "Ивано, вино цървено! / Заспало ти йе момчето / на Каракамен планина. / Окрале му го фефчето [фесчето], / .. / "Окутра му го фефчето, / .. / нека йе живо момчето!" Нар. пес., СбБрМ, 433.

Списък на думите по буква