ОКУЦЯ̀ВАНЕ

ОКУЦЯ̀ВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от окуцявам и от окуцявам се.

ОКУЦЯ̀ВАНЕ

ОКУЦЯ̀ВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от окуцявам2 и от окуцявам се.

Списък на думите по буква