ОКУ̀ЧВАНЕ

ОКУ̀ЧВАНЕ ср. Отгл. същ. от окучвам и от окучвам се.

Списък на думите по буква