ОКЪ̀ЛЦВАНЕ

ОКЪ̀ЛЦВАНЕ ср. Отгл. същ. от окълцвам и от окълцвам се.

Списък на думите по буква