ОКЪРВАВЀЯ

ОКЪРВАВЀЯ. Вж. окървавям.

Списък на думите по буква