ОКЪРВА̀ВЯ

ОКЪРВА̀ВЯ. Вж. окървавявам.

ОКЪРВА̀ВЯ̀

ОКЪРВА̀ВЯ̀. Вж. окървавявам.

Списък на думите по буква