ОКЪРВА̀ВЯНЕ

ОКЪРВА̀ВЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от окървавям; окървавяване, окървяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква