ОКЪРВЯ̀

ОКЪРВЯ̀. Вж. окървявам.

Списък на думите по буква