ОКЪРВЯ̀ВАНЕ

ОКЪРВЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от окървявам; окървавяване, окървавяне.

Списък на думите по буква