ОКЪ̀РКВАМ

ОКЪ̀РКВАМ1, ‑аш, несв.; окъ̀ркам, ‑аш, св., прех. Диал. Оплюсквам, изплюсквам, опуквам. — "Ежте, момчета!" Изръмжа [Кръстьо] после и изсипа пред нас яребиците.. — Така пиши: чест му направихме на оня министър, като му окъркахме всичките яребици! А. Страшимиров, А, 235. Чудят са моми, маят са, / къде да дянат стареца? / Запратили го за вода, / дано го вода отнесе, / дано го жаби окъркат. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ III, 354. окърквам се, окъркам се. страд.

ОКЪ̀РКВАМ

ОКЪ̀РКВАМ2, ‑аш, несв., окъ̀ркам, ‑аш, св., прех. Изкърквам2. Додето си поприказвахме, не усетихме кък окъркахме цяла дамаджана с вино.

Списък на думите по буква