ОКЪ̀РНЯНЕ

ОКЪ̀РНЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от окърням и от окърням се; окърняване.

Списък на думите по буква