ОКЪ̀РПВАНЕ

ОКЪ̀РПВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от окърпвам и от окърпвам се; изкърпване.

Списък на думите по буква