ОКЪ̀РТВАМ

ОКЪ̀РТВАМ, ‑аш, несв.; окъ̀ртя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Разг. Изкъртвам на много места, в голяма степен обикн. повърхността на нещо; изпокъртвам. Една бомба засегна кооперацията, в която живееха Костакеви. Детонацията издуха прозорците, парчета желязо и камъни попадаха в

стаите,.. и окъртиха стените. Х. Русев, ПЗ, 216. окъртвам се, окъртя се страд.

ОКЪ̀РТВАМ СЕ несв.; окъ̀ртя се св., непрех. Разг. Изкъртвам се на много места обикн. от повърхността на нещо; изпокъртвам се. Мазилката се е окъртила на много места.При земетресението външните стени се окъртиха.

Списък на думите по буква