ОКЪ̀РТВАНЕ

ОКЪ̀РТВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от окъртвам и от окъртвам се; изкъртване.

Списък на думите по буква