ОКЪ̀РТЯНЕ

ОКЪ̀РТЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от окъртям и от окъртям се; изпокъртване, окъртване.

Списък на думите по буква