ОКЪ̀РШВАНЕ

ОКЪ̀РШВАНЕ ср. Отгл. същ. от окършвам и от окършвам се. В историята на българската литература той ще заеме почетното място на поет, който е направил много за окършването на българската стихотворна реч. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 346.

Списък на думите по буква