ОКЪ̀СВАНЕ

ОКЪ̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от окъсвам и от окъсвам се.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква