ОКЪСЀЯ

ОКЪСЀЯ. Вж. окъсявам1.

Списък на думите по буква