ОКЪ̀СЛЯК

ОКЪ̀СЛЯК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Остар. и диал. Откъслек, откъс, къс. Сред гърмежа на боя чуваха се на оскъсляци виковете на капитан Райча: "Братя! Напред!" Ив. Вазов, Съч. VI, 103. Аркрайт събра всичко, что ся знаяло в онова време, нека и на окъсляци и всичко, что ся връшило в занаята с прядение, па на основа на всичко това, по свой си кроеж, нагласи нов начин за прядение. Й. Груев, СП (превод)1 28.

Списък на думите по буква