ОКЪСЯ̀ВАНЕ

ОКЪСЯ̀ВАНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от окъсявам1; скъсяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

ОКЪСЯ̀ВАНЕ

ОКЪСЯ̀ВАНЕ2, мн. няма, ср. Отгл. същ. от окъсявам2; скъсяване.

Списък на думите по буква