ОКЬОРАВЯВАНЕ

ОКЬОРАВЯВАНЕ1, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от окьоравявам1; ослепяване1.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

ОКЬОРАВЯВАНЕ

ОКЬОРАВЯВАНЕ2, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от окьоравявам2 и от окьоравявам се; ослепяване2.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква