ОЛА̀БВАНЕ

ОЛА̀БВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от олабвам и от олабвам се; разхлабване, охлабване.

Списък на думите по буква