ОЛА̀ДАНЕ

ОЛА̀ДАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от оладам и от оладам се; разхлаждане, охлаждане.

Списък на думите по буква