ОЛАДЖА̀К

ОЛАДЖА̀К частица. Диал. Един вид, тъй да се каже; демек. Че той друга работа нема, — .. ами де е, къдя е, все при своите голтаци, съветниците оладжак, с тях ляга, с тях става. Т. Влайков, Съч. III, 265-266. До ковачницата [Гюлчето] срещна дядо Миля — свата си оладжак. Ц. Церковски, Съч. III, 25. Той е турчин,.. Сестра му оладжак е вече ханъмка. Ил. Блъсков, СК, 69.

— От тур. olaiak. 'неизбежно, неминуемо, всъщност'.

Списък на думите по буква