ОЛАЙНЯ̀ВАМ

ОЛАЙНЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; олайня̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, и олайня̀вя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Разг. 1. Изцапвам, нацапвам нещо с лайна. — Тук има една пунгия... Извади я, Исмаил ага... Той [хаджи Враньо] посочи повече с очи, отколкото с ръка, джоба на черкезките потури.. Потурите бяха олайнени от суренето по улиците, но Исмаил ага се подчини. Г. Стоев, ПЗ, 61.

2. Прен. Развалям, провалям нещо. Всеки от нас трябва да е разсъдителен, постоянен, безстрашен, здраво свързан с народа. Ако едно от тия липсва, то той ще я олайняви. П. Мирчев, Е, 100. олайнявам се, олайня се страд. и възвр.

Списък на думите по буква