ОЛАНДЀЗИН

ОЛАНДЀЗИН, мн. оландѐзи, м. Остар. Книж. Холандец; оландиец. Най-накрай на Африка намерюва ся предгорие, названо Добра надежда, гдето оландезите бяха яко основали силата си и търговията си. Е. Васкидович, ПП (превод), 50. В същото время писал Наполеон на съюзните господари, че той не ще вече да начнува война,.. Но на неговите речи не могъл никой да се ослони, зато наскоро след това отишли против него англичаните и оландезете. Г. Йошев, КВИ (превод), 338-339.

Списък на думите по буква