ОЛА̀НДРА

ОЛА̀НДРА ж. Диал. Вид фуражна трева. Макар че след сенокоса тревата отдвана бе се отавила, прерязаните стъбълца на оландрата тук-там между садината бодяха като стрън на пожъната нива. Т. Харманджиев, КВ, 400. Лек ветрец разклаща лилавите цветове на оландрата, които шумят сякаш с далечен, извънсветовен шепот. Д. Осинин, ОФ, 1950, бр. 1827, 4. — Добре, че те пуснаха, иначе щех да изпусна тревата. Оландрата — видиш ли — взела е вече да прегаря. Т. Харманджиев, КВ, 638-639.

— От нем. holländer или англ. hollander 'холандски'.

Списък на думите по буква