ОЛА̀НИН

ОЛА̀НИН, мн. ола̀ни, м. Диал. Олан. Думата "оланин" не може да са преведе ни на един европейски език буквално, а по смисълта с нея означават ония момчета, които, ако и да са мъжки пол, биват жени у турските големци и администраторе. Л. Каравелов, Съч. VIII, 86.

Списък на думите по буква