ОЛА̀ПВАМ

ОЛА̀ПВАМ, ‑аш, несв.; ола̀пам, ‑аш, св., прех. Разг. 1. Изяждам всичко, цялото количество, като лапам; излапвам опапвам. Децата бяха олапали бурканите с мармалада.

2. Прен. Изхарчвам, похарчвам цялата сума за нещо (обикн. за ядене); излапвам. — Докато изброя до десет, да сте дигнали пушилката, чухте ли? Право в бозаджийницата ще идете и само да сте посмели да излезете оттам преди да олапате и последното левче! А. Гуляшки, СВ, 302.

3. Прен. Вземам, заграбвам цялата сума, всичките пари; лапвам. — Човече, върви ли търговията? — Къде ще върви — поклати глава търговецът. — На всеки пет гърнета едното отива за търговско право, а второто го олапват градските стражи. Й. Попов, БНО, 67. олапвам се, олапам се страд.

Списък на думите по буква