ОЛА̀ПВАНЕ

ОЛА̀ПВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от олапвам и от олапвам се.

Списък на думите по буква